Goodfore Tex Machinery Co.,Ltd
Công ty
Sản phẩm
Máy dệt thoi Jacquard
Máy dệt Jacquard
Đầu Jacquard
Hoàn thành khai thác Jacquard
Dây khai thác Jacquard
Máy dệt nhãn tân trang
Dệt tái tạo khung dệt
Bộ điều khiển Jacquard điện tử
Sửa đổi cho máy dệt
Máy bay phản lực máy bay
Bộ phận máy nhãn
Phụ tùng máy Jacquard
Máy dệt thảm
Dệt phụ tùng dệt
Máy uốn sợi
Máy tách lớp
Máy dệt thoi tự động
Máy cắt và gấp
Máy may vi tính
Máy dệt Rapier
100 sợi Polyester
Sợi Spandex
Sợi bông tái chế